Yazarlarımız
Habib UMUR

Habib UMUR

Ünvan  : Prof. Dr.
Ana Bilim Dalı  : Termodinamik
Telefon  : 0224 2941967
 
E-posta  : umur@uludag.edu.tr
Kişisel web Sayfası  : http://www20.uludag.edu.tr/~umur/ 
Araştırma Alanları : Sınır Tabaka Akışları, Non-Newtonion Akışlar, Konvektif Isı Transferi

İdari Görevler  : Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanı