Danışma Hattı
+90 224 221 38 39  |   224 220 36 73

DORA YAYINCILIK

Öğrenci, öğretim elemanı, ders kitabı arasındaki uyumun, karşılıklı etkileşimin, birbirlerini motive edebilme gücünün iyiliği, başarıyı getirir. Ders kitabı, hem öğretim elemanının hem de öğrencinin nelere odaklanıp, nelere odaklanmaması gerektiğini anlatan bir çerçeve gibidir ve bu nedenle çok önemlidir.

Üniversitede iyi bir ders kitabı öğrenciye tekrarlama, pratik yapma ve uzun dönemli bellek oluşturma için yeterli zaman sağlar. İyi açıklama ve örneklerle öğrenmede verimliliği artırır, öğreten kişinin üstündeki yükü azaltır ve öğrencinin derse hazırlanarak gelmesine ortam hazırlar. Ek olarak iyi bir ders kitabı, öğrencinin ve öğretim elemanının kendilerine güvenmelerini, motive olmalarını ve başarılı olmalarını sağlar. Kısaca ders kitabı, verimli ve etkin bir öğretim için temeldir.

Dora Yayıncılık olarak bizler her düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci ile yüz yüze iletişim sağlayarak, yüksek öğretimde ders kitabı basım sürecini iyileştirmeye, ülkemizdeki eksiğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yeni, farklı ve iyi tasarlanmış ders kitaplarının öğretim üyesinin bilgisayarından öğrencinin masasına ulaşmasında alınması gereken daha çok yolun olduğu açık bir gerçek. Bizler bu yolda attığımız küçük, nitelikli ve kararlı adımlarla öğrenim sürecine doğru katkıları yapabilirsek ne mutlu bize...

360

project done

690

cups of coffee

420

branding

100

happy clients